Informasjon fra klubben april 2020

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 4. Apr 2020


Kjære spillere, trenere, frivillige og foresatte i Skedsmo Håndballklubb. Dette skulle vært en periode der vi spilte de siste kampene i serien, startet en morsom cup sesong og begynte på forberedelsene til neste sesong.  

Dessverre stoppet all håndballaktivitet alt for tidlig i år, hallene er stengt og organisert trening er satt på pause.  Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om hva og når ting skjer fremover, men det vi er sikre på er at håndballen på et tidspunkt starter opp igjen.  Derfor ser vi nå fremover og forbereder oss til dette.


Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble gjennomført digitalt den 25. mars 2020 og med svært godt oppmøte fra både trenere, lagkontakter, arrangementansvarlig og styret.

Årsberetningen for 2019 ble gjennomgått og godkjent.  De viktigste punktene i denne er:

 • Det er en nedgang i antall spillere på barne- og ungdomslagene som det må tas tak i.  Det blir innført tiltak for å øke rekrutteringen, spesielt i de yngre lagene, og for å holde på spillerne i ungdomslagene.
 • Samarbeidet med Lillestrømbanken, ECit og Comet Sport fortsetter og dette utgjør en vesentlig inntekt for klubben i form av sponsor støtte.
 • I løpetur av 2019 arrangerte vi ca 530 kamper i regi av NHF Region Øst, Skedsmo Vennskapscup, Skedsmo Beach Cup og en flott sommerfest som samtidig markerte klubbens 30 års jubileum.  Totalt sett utgjør dette mange tusen dugnadstimer som foresatte og spillere har stilt opp på og løst på en meget god måte.
 • Økonomisk sett har driften vært meget god og vi sitter igjen med et overskudd etter avsetninger på ca 450.000,- 2019.  Dette er meget bra og bidrar til at vi har en god økonomisk situasjon i klubben.


Valg 2020

En viktig oppgave på årsmøtet er å gjennomføre valg av nytt styre, kontrollkomite og valgkomité.  Nytt styre ble valgt og fikk i oppdrag å konstituerer seg selv.  Dette består nå av:

 • Leder Bjørn Kristiansen (J2004)
 • Nestleder Kim Johnsen (J2009). Ansvarlig for Barnehåndballen (barneidrettsansvarlig)
 • Styremedlem Hege Bentzon (J2003). Ansvarlig for Medlemmer og Lagkontakter
 • Styremedlem Tor Grøttum (J2004). Ansvarlig for Arrangement
 • Styremedlem Mariann Kristiansen (J2009). Ansvarlig for Informasjon og marked
 • Styremedlem Anders Bergkrantz (J2007/G2008). Sportslig ansvar i styret og ansvar for utstyr
 • Styremedlem Therese Haugaard (J2010/J2007). Bidrar ifm Barnehåndballen
 • Varamedlem Per Erling Løkken (J2006). Økonomiansvarlig

Kontrollkomite ble valg og består av:

 • Maiken Fleischer
 • Katja Saedi

Valgkomité ble ikke valgt, men styret fikk i oppgave å utnevne denne innen 1. desember 2020.


Retningslinjer og aktiviteter ifm Korona situasjonen

Skedsmo Håndballklubb forholder seg til de retningslinjer som kommer fra helsemyndigheter, NIF og NHF når det gjelder organiserte aktiviteter. 

Styret i Skedsmo Håndballklubb gjør løpende vurderinger av situasjonen i lys av helsemyndighetenes råd og inntil videre er all organisert og samlet trening stoppet.

Utøvere oppfordres til egentrening innenfor rammene av de iverksatte smittevernstiltak vi er pålagt fra helsemyndighetene.

Styret vil gjøre en ny vurdering i etterkant av påsken 2020.


Neste sesong, 2020/2021

Når det gjelder neste sesong så forutsetter vi at denne starter opp tilnærmet som normalt, men at det vil kunne komme enkelte endringer.  Dette betyr at treningene starter opp i august, at det kan bli cup spill i august og seriespillet starter opp i september.

Påmelding av lag til neste sesong blir gjort i løpet av april 2020 og det er derfor viktig at dere som er lagkontakter og trenere opprettholder god kontakt med spillere og foresatte på lagene deres.  Hovedtrener på lagene skal melde inn antall spillere og lag for sesongen 2020/2021 til Vegard innen 10. april.


Link til sesongbestemmelsene 2020/21: https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/lover-og-regler/sesongbestemmelser-nhf-ro-2021/


Link til sesongtilbudet 2020/21: https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/praktiske-verktoy/spilltilbudet-ro/.På vegne av styret i Skedsmo Håndballklubb ber jeg alle om å ta vare på dere selv, på hverandre og bidra til årets viktigste dugnad. Gjennom dette kan vi snart igjen komme oss inn i hallene igjen og skape nye håndballminner.

Har dere spørsmål ta kontakt med meg via leder@skedsmohk.no eller på mobil 91519629


God påske og vennlig hilsen

Bjørn Kristiansen (leder)


0 Kommentar

Årsmøte 2020 utsatt til onsdag 25. Mars

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 16. Mar 2020


Styret i Skedsmo Håndballklubb har besluttet å utsette årsmøtet med en uke, til 25. Mars 2020.  Dette årsmøtet vil bli gjennomført elektronisk, noe vi trenger litt tid til å forberede.

Alle lagkontakter, trenere og medlemmer i arrangementskomiteen vil få tilsendt en link som skal benyttes for deltagelse på møtet.  Dersom du er medlem i klubben og ønsker å delta ber vi deg ta kontakt med din lagkontakt eller via leder@skedsmohk.no for å få en kopi av denne linken.

Dokumenter til årsmøtet er lagt ut her http://www.skedsmohk.no/p/51812/arsmote-2020

Det er viktig for klubben, oss som sitter i styret og for forberedelsene for neste sesong at vi får gjennomført årsmøtet.  Vi ber derfor om at lagkontakten og hovedtrener for hvert lag setter seg godt inn i dokumentene til årsmøtet og deltar på dette neste onsdag.

Dette er første gang vi prøver å gjennomføre et elektronisk årsmøte, så vi ber om litt tålmodighet og forståelse for at alt kanskje ikke går helt på skinner.  Med litt positive holdninger og velvilje håper vi allikevel at dette lar seg gjennomføre på en god og forsvarlig måte.


Med hilsen

Styret i Skedsmo Håndballklubb


0 Kommentar

Informasjon ifm koronaviruset

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 11. Mar 2020


Styret og Sportslig utvalg i Skedsmo Håndballklubb har på bakgrunn av informasjon mottatt fra Norges Håndballforbund, signaler fra Folkehelseinstituttet og en vurdering basert på "føre var prinsippet", besluttet at all organisert lags trening i hall avlyses fra og med torsdag 12. mars og inntil videre.

Klubben vil gjøre løpende vurderinger av situasjonen og holde spillere og foresatte oppdaterte gjennom lagkontaktene.

Vi oppfordrer trenere i Skedsmo Håndballklubb om å lage et alternativt treningsopplegg for spillerne som kan gjennomføres ute, i mindre grupper eller som egentrening. Alt i tråd med de retningslinjer som foreligger fra NFI.


Norges Håndballforbund har besluttet at all regional kampaktivitetet avlyses fra og med 12. mars.   Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasse, inkludert loppetassen, minirunder og kortbanekamper.

Informasjon fra NHF og NIF:


For spørsmål, kontakt klubbens leder; Bjørn Kristiansen via mail leder@skedsmohk.no eller mobil 91519629.


Med hilsen

Skedsmo Håndballklubb 


Styret og Sportslig utvalg
0 Kommentar

Årsmøtedokumentene er nå lagt ut

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 11. Mar 2020


For mer informasjon om årsmøtet i Skedsmo Håndballklubb og tilgang til dokumentene for møtet, klikk på denne linken:  http://www.skedsmohk.no/p/51812/arsmote-2020 

Det skjer en del endringer ifm dette årsmøtet og vi ber derfor om at flest mulig møter og bidrar positivt til hvordan vi skal håndtere den videre driften i klubben.  Her får dere muligheten til å si deres meninger, bli hørt og ikke minst påvirke hvordan klubben vil se ut i fremtiden.


Med hilsen

Styret


0 Kommentar

Vi gratulerer Kathinka og Selin med uttak til Bylagstropp

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 17. Feb 2020


Kathinka Hovde og Selin Kamburce fra Skedsmo J2004 er tatt ut til Intersport Bylagsturnering 2020.  Turneringen arrangeres i Stavanger helgen 28. februar til 1. mars.

Skedsmo Håndballklubb er stolte av å ha dere som spillere i klubben og ønsker dere lykke til i Stavanger.


Heia Skedsmo :-) 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline