Støtt oss i lokalbidraget!

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 6. Okt 2020

Støtt oss i lokalbidraget!
Stem i mobilbank innen 25.okt
Stemme kan du gjøre hver dag!
Lillestrømbanken deler ut 2 millioner som skal fordeles på lokale lag og foreninger.
Skedsmo Håndballklubb ønsker å bruke pengene til innkjøp av utstyr for å utvikle aktivitetstilbudet til barn på Skedsmokorset som har lyst til å drive med håndball.

https://lillestrombanken.no/aktuelt/lokalbidraget2020


0 Kommentar

Retningslinjer for arrangement i Tærudhallen (oppd. 23.10.2020)

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 19. Sep 2020

Skedsmo Håndballklubb ønsker velkommen til kamp! 

Vår målsetning er å ta godt var på spillere, støtteapparat, dommere og publikum, slik at vi alle kan få en hyggelig og trygg opplevelse i hallen vår. For å få til dette trenger vi deres hjelp. Vi har derfor utarbeidet noen enkle retningslinjer for smittevern som gjelder i Tærudhallen.  Vi ber om at alle gjør seg kjent med disse og følger retningslinjene nøye.  På denne måten bidrar vi alle til å skape en god og trygg opplevelse for våre barn, ungdommer og oss selv.  

Generelle retningslinjer

 • Samtlige personer som oppsøker Tærudhallen har ansvar for å følge gitte retningslinjer fra helsemyndighetene og skal holde minst 1 meters avstand til hverandre.
 • Ingen syke personer eller personer med symptomer skal under noen omstendighet oppholde seg i hallen.
 • Ved ankomst skal samtlige benytte håndsprit/antibac som er satt ut på strategiske steder. Dette i tillegg god håndhygiene.
 • I henhold til Lillestrøm Kommune sine retningslinjer og etter avklaring med Kommuneoverlegen er det satt en begrensning på 50 tilskuere i Tærudhallen ved idrettsarrangement for barn under 20 år. Disse vil få tildelt fast sitteplass på tribunen. Arrangementsansvarlig vil holde oversikt slik at antallet ikke overstiger denne begrensningen.
 • Kamparenaen (Bane 1) vil bli tømt for spillere og publikum mellom hver kamp for rengjøring/desinfisering.
 • Kiosken vil være åpen, men med et begrenset vareutvalg. 
 • Billetter kjøpes i hallen og klubben benytter manuelle billetter.
 • Grunnet smittevernhensyn kan kun bankkort og VIPPS benyttes til betaling i hallen. 
 • Det vil være en arrangementsansvarlig i hallen som bærer gul vest. Vedkommende er også smittevernansvarlig og har det overordnede tilsynet med at smittevernreglene til enhver tid overholdes

For tilskuere

 • Tilskuere skal registreres med navn og telefonnummer. Registreringen skjer i inngangspartiet etter at man har benyttet håndsprit/antibac.
 • På tribunen skal 1-meters regelen overholdes. Den gjelder også for familiemedlemmer. Det er kun lov å sitte på fast angitte plasser. 
 • Tilskuere skal følge merket gang til tribunen. Det er ikke tillatt å gå på baneområdet. Det gjelder både før, under og etter kamper.
 • Hjemme og borte publikum vil bli henvist til hver sin del av tribunen.
 • Ved normale kamparrangement vil det være avsatt 25 plasser på tribunen for hvert av lagene.  I forbindelse med andre arrangementer, som Loppetassen og Minirunder vil det bli gitt informasjon til lagene om hvor mange tilskuere de kan ha med seg.

For spillere, trenere, lagledere og dommere

 • Samtlige spillere, trenere, lagledere og dommere skal være registrert. Det skjer enten via elektronisk kamprapport eller manuell spilleliste. 
 • Ved bruk av manuelle spillelister skal denne leveres i sekretariatet umiddelbart etter ankomst i hallen. NB! Viktig at listen er utfyllende og korrekt utfylt.
 • Spillere, lagledere, trenere og dommere skal gå direkte til sine respektive garderober/tildelte plasser
 • Det legges til rette for at alle lag får hver sin garderobe eller tildelt plass. Garderobeliste vil være tilgjengelig i inngangspartiet. Før laget går inn i hallen, skal lagleder/trener sjekke hvilken garderobe som skal benyttes.
 • Stoler med minst 1 meter avstand blir satt opp til trenere, lagledere og reserver. Stolene blir vasket før ny kamp settes i gang.
 • Utøvere under 20 år er unntatt kravet om 1 meters avstand mens de utøver sin idrett (under kamp/oppvarming/trening)

 

 

Tærudhallen, 23.10.20

 

Styret i Skedsmo Håndballklubb


0 Kommentar

Koronavettkurs

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 3. Sep 2020

Vi tar smittevern på alvor!

Og derfor ønsker vi at alle spillere over 13 år, foreldre og foresatte som selv skal delta eller har barn som skal delta på trening,kaper og arrangement i regi av idretten tar dette kurset!

Vi ønsker også at alle trenere,ledere og tillitsvalgte tar dette kurset!

Du logger deg inn på NIF sin side, med egen/ditt barns bruker.0 Kommentar

Treningstider for sesongen 2020/2021

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 24. Aug 2020


Treningstidene for sesongen er nå publisert og vi håper alle lagene er kommet godt igang med aktiviteter for spillerne.  For spørsmål vedrørende treningstidene ta kontakt med Vegard på mobil 40518349.

Husk god håndhygiene og avstand utenfor treningen. Av hensyn til smittervern skal ingen gå inn i hallen før treningstiden starter.

Full oversikt med tidene i Fjellhallen finner dere her; http://www.skedsmohk.no/p/19714/treningstider 
0 Kommentar

Ofte stilte spørsmål vedrørende korona

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 18. Aug 2020


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Ftema%2Fkoronavirus%2Fartikler%2Fofte-stilte-sporsmal-fra-il-vedrorende-korona%2F%3Futm_source%3DMake%2520Nyhetsbrev%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DOfte%2520stilte%2520sp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5l%2520fra%2520IL%2520vedr%25C3%25B8rende%2520korona%26utm_content%3DOfte%2520stilte%2520sp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5l%2520fra%2520IL%2520vedr%25C3%25B8rende%2520korona%2520103360%26fbclid%3DIwAR159lponRqlF96UI5-cmbYFs3Ta5yeVFsn4C-utSpSkEsCEYd4W2kkk5Bo&h=AT2ZgdUw5f8AK2rq9JrQFAPOd4n5FUmq8wVdoewy_7vx7CophEFZG68ZSLHEE6rDM6RU32eo-S9wLfwW-grylJG1iPam62CrnJxgtJqxTwBokwY8cNK6uv87TrmQ9a5jug&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1JJ1EIwUVX7emF4Fz8ks7UNP2k2YtiN1g7gH5D3hU-lT2OfSOAlLFUXSK8SxGc43ikUp_tBLSBz9Z3joIQdgP2spyQnl3rA4vyiqMDn2WP6KhxMbgnJCTUGgKC7rdAtWdpc3c1vxb-uMZMyGdOmV1sihQZ6KPUr7-PmyIEq2iGUjS1qvqXzmzWp1-x


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline