Omberamming av kamper

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 8. Okt 2019


Her er noen regler som er verdt å huske


Omberamming kan nå gjøres gjennom hele sesongen, men det koster penger.
Laget selv må dekke denne kostnaden fra lagkasse:
•Omberammelser gjort innen 10 dager før opprinnelig kampdato: Kr. 750,- •Omberammelser som gjøres 5-9 dager før opprinnelig kampdato: Kr. 2000,- •Omberamming nærmere enn 5 - fem, gis kun i helt spesielle tilfeller med akutt sykdom eller reiseproblemer grunnet ekstremvær: Kr. 2000,- •Husk at det foran hver sesong er en periode der det er gratis å omberamme kamper.Walkover (laget selv må dekke denne kostnaden fra lagkasse):
•IM - Lag som ikke møter til kamp uten å ha meldt forfall i rett tid:
Kr. 3.000,-
•WO – J/G 09-11: Kr. 1000,-
•WO – J/G 12-18: Kr. 2500,-
•WO - senior og J/G33: Kr. 2500,-
•Lag som etter påmeldingsfristen trekker seg fra Regionserien: Kr.
2000,- (+ at hele startkontingenten beholdes) •Trekking / Ikke møtt i minirundene og Loppetassen: Kr. 1.000,-Andre gebyrer det er greit å merke seg (dekkes av klubben) •Arrangør som ikke møter: Kr. 2000,- •Utilfredsstillende arrangement Kr. 500,- •Arrangør som ikke fører elektroniske kamp-rapporterer: Kr. 500,- pr.
kamp


0 Kommentar

Har du husket å betale spillelisensen?

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 21. Aug 2019

Viktig info: Lisensen kommer via minidrett.no på mandag 19. august.

Husk at den må være betalt før sesongstart, hvis ikke får ikke utøveren spille. Dette gjelder fra 2006 og oppover. 2007 får krav om lisens Januar 2020.  De som er med i Bring, må ha betalt lisensen før kvalifiseringsrunden.


0 Kommentar

Informasjon fra styret, april 2018

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 18. Apr 2018


Styret i Skedsmo Håndballklubb har mottatt enkelte spørsmål knyttet til noen av de endringer og tiltak som er gjort i den siste tiden.  Noen av disse spørsmålene skyldes manglende informasjon og dette vil vi nå ta tak i. Vi vil med jevne mellomrom legge ut informasjon fra styret på hjemmesiden vår, www.skedsmohk.no.  Denne gangen blir det litt omfattende da vi både har med en oppsummering fra årsmøtet og en oppsamling av informasjon fra tidligere.  

Vi håper allikevel dere tar dere tid til å lese gjennom og eventuelt gir oss positive og konstruktive tilbakemeldinger.

 
Informasjon fra årsmøte

Årsmøtet i Skedsmo Håndballklubb ble avholdt på Tæruddalen skole den 21. mars 2018 og det var 17 stemmeberetigede til stede.  

Skedsmo Håndballklubb har i 2017 hatt stor aktivitet, og tatt flere skritt i riktig retning både økonomisk, administrativt og sportslig.  Klubben har god kontroll på økonomien og telte 433 medlemmer, hvorav 369 aktive, ved inngangen til 2018.  Selv om klubben har vokst  i antall medlemmer de siste årene så ser vi at det har vært noen utfordringer med rekrutteringen til håndballskolen denne  sesongen og blir det tatt tak i.

Årsmøtet gav sin tilslutning til at klubben gjenopptar den årlige salgs dugnaden på høsten hvert år, men med en oppfordring om å finne et lettsolgt produkt som håndteres greit og der fortjenesten er best mulig.  Noen av lagkontaktene som  var til stede på årsmøtet ønsket også å være involvert i denne prosessen.

Med bakgrunn i den økonomien klubben har så ser ikke styret noe grunn til å foreslå endring i hverken medlemskontingenten eller aktivitetsavgiften.  Disse blir derfor værende på dagens nivå.

Årsmøtet ble avsluttet med valg av styret for den kommende perioden og de fleste styremedlemmene stilte til gjenvalg.  Følgende ble valgt inn i styret for Skedsmo Håndballklubb:

Bjørn Kristiansen, valgt inn som leder og sitter i sin 4. periode.

Maiken Fleischer, valgt inn som styremedlem, økonomiansvarlig og sitter i sin 3. periode.

Erik Thoresen, valgt inn som styremedlem, ansvarlig for utstyr og materiell og sitter i sin 3. periode.

Tor Grøttum, valgt inn som styremedlem, arrangementansvarlig og sitter i sin 3. periode.

Therese Haugaard, valgt inn som styremedlem, barnehåndballansvarlig og sitter i sin 3. periode.

Hege Jenssen, valgt inn som styremedlem og sitter i sin 3. periode

Hege Bentzon, valgt inn som styremedlem, medlemsansvarlig , lagkontaktansvarlig og sitter i sin 1. periode.


Litt generell informasjon

Drakter

I Skedsmo Håndballklubb bruker vi drakter fra Umbro med hvit overdel, rød shorts og hvite sports sokker. 

  • Alle spillere får drakt av klubben (overdelen) og ordner selv med shorts og sokker (kjøpes på Comet Sport i Lillestrøm med 20% klubbrabatt).  
  • Dersom laget ønsker det kan alle spillere få etternavnet sitt i små bokstaver på ryggen, men laget må da betale en egenandel pr drakt på kr 200,-.

Fra 15 års sesongen, når klisterbruk innføres, vil spillerne også få den røde bortedrakten.  Denne skal hovedsakelig kun brukes ifm bortekamper.

Dersom en spiller trenger ny drakt eller evt slutter i klubben skal den gamle drakten leveres tilbake.  Dette gjelder også drakter med navn. 

 

Trenere i klubben

I Skedsmo Håndballklubb baserer vi oss på bruk av foreldretrenere i størst mulig grad og disse rekrutteres i hovedsak i forbindelse med oppstart av håndballskolen. Som foreldretrener i klubben vil du få støtte og hjelp av sportslig leder eller annen erfaren trener i starten og det vil bli satt opp et tilpasset utdanningsløp ift egen kompetanse, erfaring og interesse.  

  • I første omgang ønsker vi at alle foreldretrenere deltar på og gjennomfører Barnehåndballtrener utdannelsen til NHF (4 moduler) i løpet HBS perioden eller før de er ferdig med 8-års sesongen.  
  • Deretter kan de som ønsker det, og som vil fortsette å utvikle seg som trener, søke om å få Trener 1 og eventuelt Trener 2 utdannelsen dekket av klubben.

For lag der det ikke er fungerende foreldretrenere som tar ansvaret for det sportslige opplegget, vil klubben engasjere eksterne trenere for laget.  

Bekledning og utstyr:

  • Alle trenere i Skedsmo Håndballklubb får tekniske t-shirts med klubbens logo.  
  • Trenere med lag i regionsserien får i tillegg trenerpakke som inneholder sekk/bag, treningsdress mm.  
  • I tillegg skal alle lag ha en 1. hjelpsbag/-sekk med innhold som skal være med på alle kamper og til cup'r.

Alle trenere i Skedsmo Håndballklubb skal ha en avtale med klubben som regulerer forholdet mellom klubb, lag og trener.  Dette gjelder primært fra trener på G/J 9 års lag og håndteres av sportslig leder i klubben.


Innleie av resurser for tematreninger

I 2017 ble det gitt et tilbud til alle trenere på ungdomslagene om å benytte en ekstern trener som klubben har knyttet til seg for å holde 2 tema økter for laget. 

Disse øktene dekkes av klubben og i tillegg vil klubben dekke en tredje økt dersom foreldregruppen også bidrar med å dekke 2-3 økter per sesong.  Det vil si at laget kan få 6 tema økter per sesong gjennom denne ordningen, noe vi tror har en utviklende og motiverende effekt både på spillere og trenere på laget. 

Vi oppfordrer trenerne til å bruke denne muligheten og vil forsette med ordningen i 2018/2019 sesongen. For neste sesong vil vi også se på muligheten for å knytte til å flere ressurser som kan komme inn å holde tema økter for lagene.

Ta kontakt med Vegard Volle for ytterligere informasjon og eventuell booking av treninger.


Håndballskolen
Håndballskolen i Skedsmo Håndballklubb startes opp hver høst og er klubbens naturlig rekrutteringskanal.  Erfaring viser at det er stor forskjell på det å drive en håndballskole i Tærudhallen sammenligne med å gjøre det i en gymsal på en skole.  

Styret i Skedsmo Håndballklubb har derfor gjort vedtak på at Håndballskolen skal ha treningstid i Tærudhallen da vi tror dette bidrar sterkt til å sikre rekrutteringen til klubben.


SPOND
En stor andel av trenere og lagene i Skedsmo Håndballklubb bruker nå SPOND for invitasjon til trening og kamper.  SPOND viser seg å være et godt fungerende verktøy til dette formålet og klubben oppfordrer alle trenere og lag til å ta dette verktøyet i bruk.  

Vær oppmerksom på at det SKAL benyttes “barnegrupper” i SPOND for alle lag under 16 år, slik at foreldrene har innsyn og kontroll på kommunikasjonen med barna.  For de yngre lagene kan det med fordel være foreldrene som svarer på vegne av barna (dette ivaretas av SPOND)

Se mer info på www.spond.com 


Har du noe du lurer på, spørsmål til styret eller forslag til hvordan ting kan gjøres bedre, så nøl ikke. Send en liten epost til leder@skedsmohk.no og vi vil se på saken.


Med stor håndballhilsen fra

Styret i Skedsmo Håndballklubb


0 Kommentar

Skedsmo Håndballklubb inviterer til "Lek med ball"

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 23. Aug 2017

Skedsmo Håndballklubb gjentar suksessen fra juni og inviterer alle skolebarn i 1. og 2. klasse til åpen hall og en time med "Lek med Ball" i gymsalen på Åsenhagen skole, torsdag 31. August og 7. september, fra kl 1700-1800.

Arrangementet er åpent for alle skolebarn som har lyst til å finne ut hvor gøy vi har det på Håndballskolen. Det går fint å være med på en av dagene, men alle er velkommen til å være med begge dager.

"Ta med deg noen venner og møt opp på Åsenhagen skole, torsdag 31. august og/eller 7. september for en morsom time med ball!"

Vær oppmerksom på at arrangementet denne gangen foregår på Åsenhagen skole i gymsalen.  Det er gratis å delta. Barna bør ha på/ha med treningstøy og egnet skotøy for innebruk.

For spørsmål ta kontakt med Vegard Volle via epost sportslig@skedsmohk.no eller på mobil 40518349
0 Kommentar

Årsmøte 2017

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 14. Mar 2017

IMG_0093.PNG

Den endelige sakslisten for Årsmøtet er nå publisert sammen med tilhørende dokumenter. Disse finnes under Arrangementer / Årsmøte.

Styret håper at flest mulig viser sitt engasjement i klubben og møter opp på årsmøtet på Tæruddalen Skole den 22. mars kl 19:00.

Store deler av det sittende styret har sagt ja til gjenvalg og det er dermed svært liten sjans for å bli presset til å ta et engasjement man selv ikke ønsker - så møt opp for en hyggelig kveld med viktig informasjon fra klubben.

Link til Årsmøte dokumenter: Årsmøtet 2017


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline