Stans i innendørs aktiviteter for 13-20 åringer!

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 18. Nov 2020

Fra onsdag 18. november har Lillestrøm Kommune bestemt at innendørs idrett for alle fra 13 år og oppover stanses. Dette gjelder fra onsdag 18. november 24:00 og til og med onsdag 2. desember.

Innendørs barneidrett (barn i barneskolealder) og utendørs breddeidrett kan drive som før, iht. de smittevernreglene som gjelder.


For lag i Skedsmo Håndballklubb betyr dette

Lag med barn på barneskole kan fortsette med vanlig trening innendørs. Dette betyr at Håndballskolen og opp til G/J2008 trener som normalt.
Lagene J2007 - J2004 og Jenter Junior kan ikke trene innendørs fra og med torsdag og frem til og med onsdag 2. desember.
Det er fremdeles lov med trening utendørs i henhold til gjeldende smittevernregler og med god avstand mellom deltakerne.

Vi oppfordrer trenerne til de berørte lagene om å finne gode alternative treninger utendørs i denne perioden. Vær kreative og hold aktiviteten i gang så godt det lar seg gjøre, men husk god avstand mellom deltakerne.

Har dere spørsmål så ta kontakt med Vegard Volle på mobil 405 18 3490 Kommentar

Korona og barnehåndballen

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 9. Nov 2020

Mange er bekymret for situasjonen vi står i, noe som er forståelig. Vi må likevel ha tillit til at de lokale og sentrale helsemyndighetene gjør de nødvendige vurderinger når det gjelder gjennomføring av aktivitet. Det er også de lokale helsemyndighetene som vurderer og avgjør hvilke personer som må i karantene ved eventuelt smitteutbrudd, og hvilke personer som kan fortsette med sine aktiviteter som tidligere.

https://www.handball.no/regioner/region-ost/nyheter-ro/2020/11/korona-og-barnehandballturneringer/


0 Kommentar

Skedsmo Håndballklubb, klubben i mitt hjerte!

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 9. Nov 2020

Vi er straks klare for å være med i konkurransen "Klubben i mitt hjerte"
Hver dag er det to trekninger på 10000 kr, vi trenger 50 stemmer pr dag, eller en samlet sum på 2000kr så deltar vi i trekningen!
Klubben i mitt hjerte starter for alvor 12. november, men allerede nå har vi opprettet en Spleis for å være klar når det braker løs.

Følg linken og stem på oss!

https://www.spleis.no/project/152590


0 Kommentar

Vi trenger medlemmer til valgkomite!

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 4. Nov 2020

Skedsmo Håndballklubb søker etter tre personer til valgkomiteen i klubben. Det er ønskelig at dette er fordelt på flere av lagene i klubben.
Dette er ikke en jobb i styret, men en liten oppgave fra januar frem til årsmøtet i mars, der dere skal foreslå et nytt styre for kommende år. 
Dvs dere kartlegger dagens styre, hvem som stiller til gjenvalg, og hvilke plasser som må fylles. 
Så må man finne mulige personer/foreldre i klubben som kan bidra til klubbens drift gjennom styreverv.
Du må være engasjert, interessert og ha en relasjon til klubben! Kjenner du noen engasjerte håndballforeldre rundt deg, så vet du kanskje allerede hvem som kan være med å løfte klubben fremover!

0 Kommentar

Støtt oss i lokalbidraget!

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 6. Okt 2020

Støtt oss i lokalbidraget!
Stem i mobilbank innen 25.okt
Stemme kan du gjøre hver dag!
Lillestrømbanken deler ut 2 millioner som skal fordeles på lokale lag og foreninger.
Skedsmo Håndballklubb ønsker å bruke pengene til innkjøp av utstyr for å utvikle aktivitetstilbudet til barn på Skedsmokorset som har lyst til å drive med håndball.

https://lillestrombanken.no/aktuelt/lokalbidraget2020


0 Kommentar

Retningslinjer for arrangement i Tærudhallen (oppd. 23.10.2020)

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 19. Sep 2020

Skedsmo Håndballklubb ønsker velkommen til kamp! 

Vår målsetning er å ta godt var på spillere, støtteapparat, dommere og publikum, slik at vi alle kan få en hyggelig og trygg opplevelse i hallen vår. For å få til dette trenger vi deres hjelp. Vi har derfor utarbeidet noen enkle retningslinjer for smittevern som gjelder i Tærudhallen.  Vi ber om at alle gjør seg kjent med disse og følger retningslinjene nøye.  På denne måten bidrar vi alle til å skape en god og trygg opplevelse for våre barn, ungdommer og oss selv.  

Generelle retningslinjer

 • Samtlige personer som oppsøker Tærudhallen har ansvar for å følge gitte retningslinjer fra helsemyndighetene og skal holde minst 1 meters avstand til hverandre.
 • Ingen syke personer eller personer med symptomer skal under noen omstendighet oppholde seg i hallen.
 • Ved ankomst skal samtlige benytte håndsprit/antibac som er satt ut på strategiske steder. Dette i tillegg god håndhygiene.
 • I henhold til Lillestrøm Kommune sine retningslinjer og etter avklaring med Kommuneoverlegen er det satt en begrensning på 50 tilskuere i Tærudhallen ved idrettsarrangement for barn under 20 år. Disse vil få tildelt fast sitteplass på tribunen. Arrangementsansvarlig vil holde oversikt slik at antallet ikke overstiger denne begrensningen.
 • Kamparenaen (Bane 1) vil bli tømt for spillere og publikum mellom hver kamp for rengjøring/desinfisering.
 • Kiosken vil være åpen, men med et begrenset vareutvalg. 
 • Billetter kjøpes i hallen og klubben benytter manuelle billetter.
 • Grunnet smittevernhensyn kan kun bankkort og VIPPS benyttes til betaling i hallen. 
 • Det vil være en arrangementsansvarlig i hallen som bærer gul vest. Vedkommende er også smittevernansvarlig og har det overordnede tilsynet med at smittevernreglene til enhver tid overholdes

For tilskuere

 • Tilskuere skal registreres med navn og telefonnummer. Registreringen skjer i inngangspartiet etter at man har benyttet håndsprit/antibac.
 • På tribunen skal 1-meters regelen overholdes. Den gjelder også for familiemedlemmer. Det er kun lov å sitte på fast angitte plasser. 
 • Tilskuere skal følge merket gang til tribunen. Det er ikke tillatt å gå på baneområdet. Det gjelder både før, under og etter kamper.
 • Hjemme og borte publikum vil bli henvist til hver sin del av tribunen.
 • Ved normale kamparrangement vil det være avsatt 25 plasser på tribunen for hvert av lagene.  I forbindelse med andre arrangementer, som Loppetassen og Minirunder vil det bli gitt informasjon til lagene om hvor mange tilskuere de kan ha med seg.

For spillere, trenere, lagledere og dommere

 • Samtlige spillere, trenere, lagledere og dommere skal være registrert. Det skjer enten via elektronisk kamprapport eller manuell spilleliste. 
 • Ved bruk av manuelle spillelister skal denne leveres i sekretariatet umiddelbart etter ankomst i hallen. NB! Viktig at listen er utfyllende og korrekt utfylt.
 • Spillere, lagledere, trenere og dommere skal gå direkte til sine respektive garderober/tildelte plasser
 • Det legges til rette for at alle lag får hver sin garderobe eller tildelt plass. Garderobeliste vil være tilgjengelig i inngangspartiet. Før laget går inn i hallen, skal lagleder/trener sjekke hvilken garderobe som skal benyttes.
 • Stoler med minst 1 meter avstand blir satt opp til trenere, lagledere og reserver. Stolene blir vasket før ny kamp settes i gang.
 • Utøvere under 20 år er unntatt kravet om 1 meters avstand mens de utøver sin idrett (under kamp/oppvarming/trening)

 

 

Tærudhallen, 23.10.20

 

Styret i Skedsmo Håndballklubb


0 Kommentar

Koronavettkurs

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 3. Sep 2020

Vi tar smittevern på alvor!

Og derfor ønsker vi at alle spillere over 13 år, foreldre og foresatte som selv skal delta eller har barn som skal delta på trening,kaper og arrangement i regi av idretten tar dette kurset!

Vi ønsker også at alle trenere,ledere og tillitsvalgte tar dette kurset!

Du logger deg inn på NIF sin side, med egen/ditt barns bruker.0 Kommentar

Treningstider for sesongen 2020/2021

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 24. Aug 2020


Treningstidene for sesongen er nå publisert og vi håper alle lagene er kommet godt igang med aktiviteter for spillerne.  For spørsmål vedrørende treningstidene ta kontakt med Vegard på mobil 40518349.

Husk god håndhygiene og avstand utenfor treningen. Av hensyn til smittervern skal ingen gå inn i hallen før treningstiden starter.

Full oversikt med tidene i Fjellhallen finner dere her; http://www.skedsmohk.no/p/19714/treningstider 
0 Kommentar

Ofte stilte spørsmål vedrørende korona

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 18. Aug 2020


https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Ftema%2Fkoronavirus%2Fartikler%2Fofte-stilte-sporsmal-fra-il-vedrorende-korona%2F%3Futm_source%3DMake%2520Nyhetsbrev%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3DOfte%2520stilte%2520sp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5l%2520fra%2520IL%2520vedr%25C3%25B8rende%2520korona%26utm_content%3DOfte%2520stilte%2520sp%25C3%25B8rsm%25C3%25A5l%2520fra%2520IL%2520vedr%25C3%25B8rende%2520korona%2520103360%26fbclid%3DIwAR159lponRqlF96UI5-cmbYFs3Ta5yeVFsn4C-utSpSkEsCEYd4W2kkk5Bo&h=AT2ZgdUw5f8AK2rq9JrQFAPOd4n5FUmq8wVdoewy_7vx7CophEFZG68ZSLHEE6rDM6RU32eo-S9wLfwW-grylJG1iPam62CrnJxgtJqxTwBokwY8cNK6uv87TrmQ9a5jug&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1JJ1EIwUVX7emF4Fz8ks7UNP2k2YtiN1g7gH5D3hU-lT2OfSOAlLFUXSK8SxGc43ikUp_tBLSBz9Z3joIQdgP2spyQnl3rA4vyiqMDn2WP6KhxMbgnJCTUGgKC7rdAtWdpc3c1vxb-uMZMyGdOmV1sihQZ6KPUr7-PmyIEq2iGUjS1qvqXzmzWp1-x


0 Kommentar

Jubelhilsen til Skedsmo Håndballklubb fra Obos

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 30. Jun 2020

Jubel hilsen til Skedsmo Håndballklubb.

Tor Grøttum, fra styret, var så lur at han søkte Obos Jubel om middler til Skedsmo Håndball klubb før sommeren.Obos Jubel ble igangsatt for å sikre fortsatt jubel i kultur- og idretts-Norge. 556 kor, korps, idrettslag og foreninger var så heldige å få Jubelhilsen nå før sommerenVi kan juble og si at Skedsmo Håndballklubb fikk tildelt 40000 kr. Etter en litt for stille vårsessong, så håper vi alle i klubben er klare til å juble sammen fra høsten av igjen. Sammen skaper vi idrettsglede!

God sommer!


0 Kommentar

God sommer :-)

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 24. Jun 2020


Ønsker alle håndballspillere, trenere, støttespillere og foreldre en riktig god sommer. Vi sees til høsten, da ser det også ut som det blir skikkelig håndball igjen.


God sommer og lad batteriene!


0 Kommentar

Invitasjon til høstens Håndballskole

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 22. Jun 2020

Skedsmo Håndballklubb sin håndballskole starter opp til høsten med åpen trening den 23. og 30. august fra 12:00 i Tærudhallen.  Ta med dere barna og bli med på en håndballøkt der lek med ball står i fokus.0 Kommentar

Endelig treninger tilbake mot normalen

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 29. Mai 2020

Endelig!!

Fra neste uke er vi nesten tilbake til normalen mtp treninger. 1-meterstreken blir borte og vi kan drive kampaktivitet internt i laget.
Vi vil fortsatt måtte vaske hender og baller før og etter trening.
Klemming, håndhilsing og unødvendig kontakt bør unngås.
Foreldre har ikke lov til å bli med inn i hallen, og trenerne skal hente spillerne utenfor hallen.
Fint om alle barna møtes utenfor hallen senest 5 min før treningen starter slik at de får vasket hender og skiftet sko før treningen starter.
Vi kommer tilbake med en løsning for De eldste lagene over 19 år

God pinse☀️

https://www.handball.no/…/handballens-egen-veileder-for-sm…/


0 Kommentar

VIKTIG INFO - Retningslinjer for Trening i Tærudhallen

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 17. Mai 2020


Fra mandag 18. mai åpner vi for trening igjen i Tærudhallen og i den forbindelse er det noen retningslinjer som det er viktig at vi følger.  Disser er basert på regler vi har fått fra Lillestrøm kommune og retningslinjer fra NHF, samt noen lokale tilpasninger.


Følgende regler gjelder for trening i Tærudhallen fra mandag 18. mai.

 1. Alle treninger skal ledes av en voksen person/trener over 18 år. Det vil si at i lag som har to grupper må det være to voksne over 18 år som leder treningene.
 2. Det er kun friske personer som skal delta på treningene. 
 3. Alle som skal delta på treningen skal registreres som deltagere i SPOND. Dette gjelder også trenerne.
 4. Spillerne møtes utenfor hovedinngangen av hallen og følges inn av trener/ansvarlig voksen. Det er ikke anledning til å gå inn i hallen før ansvarlig trener henter spillerne. 
 5. Foreldre/tilskuere har ikke adgang til hallen. Det er kun spillere, trenere og representanter for Skedsmo HK og Lillestrøm Kommune som kan være i hallen under trening/aktivitet
 6. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Hendene skal vaskes med såpe og varmt vann, eventuelt med egnet desifiseringsveske. Dette blir gjort tilgjengelig i hallen av kommunen.
 7. Det skal alltid være minst 1 meter mellom alle personer i hallen, både før, under og etter trening.
 8. Treningen foregår i grupper på opp til 20 utøvere og skal alltid ledes av en ansvarlig trener. Dersom laget har mer enn 20 spillere blir det delt inn i flere grupper med en ansvarlig trener for hver gruppe. Spillere/trenere kan ikke skifte gruppe innenfor samme uke.
 9. Det er nå lov til å kaste ball med hverandre, men dette forutsetter at ballen vaskes etter hver trening. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man driver aktivitet med felles ball før man har vasket hendene skikkelig.
 10. Alle må ha med egen drikkeflaske som fylles hjemme.  Det blir ikke anledning til å fylle denne i hallen.
 11. Alt av utstyr som benyttes til aktivitet skal rengjøres/desinfiseres grundig før og etter bruk.
 12. Det er ikke lov med bruk av klister.

Ansvarlig trener/arrangør må til enhver tid vurdere totalsituasjonen for sitt ansvarsområde, ta vare på hverandre for felles helse, som det viktigste aspektet. Forsettlig brudd på gjeldene retningslinjer skal føre til bortvisning fra treningen.


Noen praktiske tilnærminger:

 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Det vil bli noen justeringer på treningstidene slik at vi unngår unødvendig kø og grupperinger ifm start og slutt på treningene.
 • Lag som trener på bane 1 går inn gangen på høyre side, helt til enden og inn i hall og går ut gjennom merket garderobe etter trening.
 • Lag som trener på bane 2 går inn gangen på venstre side og inn i hall og går ut gjennom merket garderobe etter trening.


Vi oppfordrer alle til å lese godt gjennom disse retningslinjene og snakke med barna om det som møte dem i hallen på treningene.  Sammen skal vi ta vare på hverandre og bidra til at vi igjen kan spille håndball sammen når høsten kommer.


Heia Skedsmo :-)


0 Kommentar

Organisert trening og åpning av Tærudhallen

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 10. Mai 2020


De fleste lagene i Skedsmo Håndballklubb er godt i gang med organisert trening i mindre grupper (4 + leder) og det gjøres en god innsats både av trenere og foreldre for å holde barna igang med håndballrelaterte aktiviteter.  

"En stor takk til alle dere som har bidratt til dette."

Organisert trening

Når det gjelder organisert trening så forholder Skedsmo Håndballklubb seg til de retningslinjer som kommer fra myndighetene og NHF. Dette betyr at vi fra 7. mai kan starte opp med trening i grupper på inntill 20 personer.  Forutsetningene for dette er:

 • Maks 20 deltagere som må holde minst en meters avstand.

 • Det er ikke lov å kaste ball til hverandre og alle må kun bruke egen ball.

 • SPOND brukes for å holde oversikt over hvilke spillere som deltar på treningen

 • Det skal være en ansvarlig trener for hver økt som forbereder aktiviteten og holder oversikt over at retningslinjene følges.

Nå er det viktig at vi nullstiller oss og ser fremover.  Med de retningslinjer som nå gjelder er dette en god anledning til å fokusere på trening av tekniske ferdigheter og individuell utvikling.  Så tror og håper vi at håndballserien starter opp igjen i september.

Se linker nedenfor med mer informasjon om organisert trening og gjeldene retningslinjer.


Tærudhallen åpner igjen 18. mai

Fra mandag 18. mai kan vi starte opp med treninger igjen i Tærudhallen.  Vi starter opp med de samme treningstidene som tidligere, men kommer til å vurdere justeringer for å legge forholdene mest mulig til rette for flest mulig lag.  Det er viktig at hovedtrener melder tilbake til Vegard dersom det er behov for justeringer av treningstiden i hall.

Det blir ikke tilgang til garderober i hallen, så spillerne må komme ferdig skiftet til treningene.  Levering og henting av spillere må skje utenfor hallen og det blir ikke anledning for foreldre/tilskuere til å se på treningene i hall. Hovedtrener for laget er ansvarlig for at gjeldene retningslinjer følges og at deltagerne på hver trening er registrert i SPOND.

Trenermøte

Vegard kaller inn hovedtrener for hvert lag til et trenermøte i Tærudhallen på torsdag 14. mai hvor de komunale retningslinjene og forutsetningene for å trene i hallen bli gjennomgått. I tillegg vil det bli gitt en del informasjon, tatt opp noen saker og være rom for en god samtale. Det er møteplikt for hovedtrenerne på dette møtet, eventuelt må det sendes en stedfortreder (kun en trener per lag).


Oppdatert Koronainfo:    https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/?regionId=506519

Tipssider for trening:       https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/tren-hjemme/

Dansk tipsside:                 https://www.facebook.com/groups/2256469157982845/


Viktig oppfordring

"Nå oppfordrer alle til å være flinke med håndhygiene, holde avstand og ta være på hverandre.  Husk at nå er det viktig å tenke inkludering, selv om dette må skje med 1 meters avastand, og passe på at ingen blir sittene hjemme alene. La oss  sammen som lag ta hverdagen og treningene tilbake."


0 Kommentar

Informasjon fra klubben april 2020

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 4. Apr 2020


Kjære spillere, trenere, frivillige og foresatte i Skedsmo Håndballklubb. Dette skulle vært en periode der vi spilte de siste kampene i serien, startet en morsom cup sesong og begynte på forberedelsene til neste sesong.  

Dessverre stoppet all håndballaktivitet alt for tidlig i år, hallene er stengt og organisert trening er satt på pause.  Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om hva og når ting skjer fremover, men det vi er sikre på er at håndballen på et tidspunkt starter opp igjen.  Derfor ser vi nå fremover og forbereder oss til dette.


Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble gjennomført digitalt den 25. mars 2020 og med svært godt oppmøte fra både trenere, lagkontakter, arrangementansvarlig og styret.

Årsberetningen for 2019 ble gjennomgått og godkjent.  De viktigste punktene i denne er:

 • Det er en nedgang i antall spillere på barne- og ungdomslagene som det må tas tak i.  Det blir innført tiltak for å øke rekrutteringen, spesielt i de yngre lagene, og for å holde på spillerne i ungdomslagene.
 • Samarbeidet med Lillestrømbanken, ECit og Comet Sport fortsetter og dette utgjør en vesentlig inntekt for klubben i form av sponsor støtte.
 • I løpetur av 2019 arrangerte vi ca 530 kamper i regi av NHF Region Øst, Skedsmo Vennskapscup, Skedsmo Beach Cup og en flott sommerfest som samtidig markerte klubbens 30 års jubileum.  Totalt sett utgjør dette mange tusen dugnadstimer som foresatte og spillere har stilt opp på og løst på en meget god måte.
 • Økonomisk sett har driften vært meget god og vi sitter igjen med et overskudd etter avsetninger på ca 450.000,- 2019.  Dette er meget bra og bidrar til at vi har en god økonomisk situasjon i klubben.


Valg 2020

En viktig oppgave på årsmøtet er å gjennomføre valg av nytt styre, kontrollkomite og valgkomité.  Nytt styre ble valgt og fikk i oppdrag å konstituerer seg selv.  Dette består nå av:

 • Leder Bjørn Kristiansen (J2004)
 • Nestleder Kim Johnsen (J2009). Ansvarlig for Barnehåndballen (barneidrettsansvarlig)
 • Styremedlem Hege Bentzon (J2003). Ansvarlig for Medlemmer og Lagkontakter
 • Styremedlem Tor Grøttum (J2004). Ansvarlig for Arrangement
 • Styremedlem Mariann Kristiansen (J2009). Ansvarlig for Informasjon og marked
 • Styremedlem Anders Bergkrantz (J2007/G2008). Sportslig ansvar i styret og ansvar for utstyr
 • Styremedlem Therese Haugaard (J2010/J2007). Bidrar ifm Barnehåndballen
 • Varamedlem Per Erling Løkken (J2006). Økonomiansvarlig

Kontrollkomite ble valg og består av:

 • Maiken Fleischer
 • Katja Saedi

Valgkomité ble ikke valgt, men styret fikk i oppgave å utnevne denne innen 1. desember 2020.


Retningslinjer og aktiviteter ifm Korona situasjonen

Skedsmo Håndballklubb forholder seg til de retningslinjer som kommer fra helsemyndigheter, NIF og NHF når det gjelder organiserte aktiviteter. 

Styret i Skedsmo Håndballklubb gjør løpende vurderinger av situasjonen i lys av helsemyndighetenes råd og inntil videre er all organisert og samlet trening stoppet.

Utøvere oppfordres til egentrening innenfor rammene av de iverksatte smittevernstiltak vi er pålagt fra helsemyndighetene.

Styret vil gjøre en ny vurdering i etterkant av påsken 2020.


Neste sesong, 2020/2021

Når det gjelder neste sesong så forutsetter vi at denne starter opp tilnærmet som normalt, men at det vil kunne komme enkelte endringer.  Dette betyr at treningene starter opp i august, at det kan bli cup spill i august og seriespillet starter opp i september.

Påmelding av lag til neste sesong blir gjort i løpet av april 2020 og det er derfor viktig at dere som er lagkontakter og trenere opprettholder god kontakt med spillere og foresatte på lagene deres.  Hovedtrener på lagene skal melde inn antall spillere og lag for sesongen 2020/2021 til Vegard innen 10. april.


Link til sesongbestemmelsene 2020/21: https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/lover-og-regler/sesongbestemmelser-nhf-ro-2021/


Link til sesongtilbudet 2020/21: https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/praktiske-verktoy/spilltilbudet-ro/.På vegne av styret i Skedsmo Håndballklubb ber jeg alle om å ta vare på dere selv, på hverandre og bidra til årets viktigste dugnad. Gjennom dette kan vi snart igjen komme oss inn i hallene igjen og skape nye håndballminner.

Har dere spørsmål ta kontakt med meg via leder@skedsmohk.no eller på mobil 91519629


God påske og vennlig hilsen

Bjørn Kristiansen (leder)


0 Kommentar

Årsmøte 2020 utsatt til onsdag 25. Mars

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 16. Mar 2020


Styret i Skedsmo Håndballklubb har besluttet å utsette årsmøtet med en uke, til 25. Mars 2020.  Dette årsmøtet vil bli gjennomført elektronisk, noe vi trenger litt tid til å forberede.

Alle lagkontakter, trenere og medlemmer i arrangementskomiteen vil få tilsendt en link som skal benyttes for deltagelse på møtet.  Dersom du er medlem i klubben og ønsker å delta ber vi deg ta kontakt med din lagkontakt eller via leder@skedsmohk.no for å få en kopi av denne linken.

Dokumenter til årsmøtet er lagt ut her http://www.skedsmohk.no/p/51812/arsmote-2020

Det er viktig for klubben, oss som sitter i styret og for forberedelsene for neste sesong at vi får gjennomført årsmøtet.  Vi ber derfor om at lagkontakten og hovedtrener for hvert lag setter seg godt inn i dokumentene til årsmøtet og deltar på dette neste onsdag.

Dette er første gang vi prøver å gjennomføre et elektronisk årsmøte, så vi ber om litt tålmodighet og forståelse for at alt kanskje ikke går helt på skinner.  Med litt positive holdninger og velvilje håper vi allikevel at dette lar seg gjennomføre på en god og forsvarlig måte.


Med hilsen

Styret i Skedsmo Håndballklubb


0 Kommentar

Informasjon ifm koronaviruset

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 11. Mar 2020


Styret og Sportslig utvalg i Skedsmo Håndballklubb har på bakgrunn av informasjon mottatt fra Norges Håndballforbund, signaler fra Folkehelseinstituttet og en vurdering basert på "føre var prinsippet", besluttet at all organisert lags trening i hall avlyses fra og med torsdag 12. mars og inntil videre.

Klubben vil gjøre løpende vurderinger av situasjonen og holde spillere og foresatte oppdaterte gjennom lagkontaktene.

Vi oppfordrer trenere i Skedsmo Håndballklubb om å lage et alternativt treningsopplegg for spillerne som kan gjennomføres ute, i mindre grupper eller som egentrening. Alt i tråd med de retningslinjer som foreligger fra NFI.


Norges Håndballforbund har besluttet at all regional kampaktivitetet avlyses fra og med 12. mars.   Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasse, inkludert loppetassen, minirunder og kortbanekamper.

Informasjon fra NHF og NIF:


For spørsmål, kontakt klubbens leder; Bjørn Kristiansen via mail leder@skedsmohk.no eller mobil 91519629.


Med hilsen

Skedsmo Håndballklubb 


Styret og Sportslig utvalg
0 Kommentar

Årsmøtedokumentene er nå lagt ut

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 11. Mar 2020


For mer informasjon om årsmøtet i Skedsmo Håndballklubb og tilgang til dokumentene for møtet, klikk på denne linken:  http://www.skedsmohk.no/p/51812/arsmote-2020 

Det skjer en del endringer ifm dette årsmøtet og vi ber derfor om at flest mulig møter og bidrar positivt til hvordan vi skal håndtere den videre driften i klubben.  Her får dere muligheten til å si deres meninger, bli hørt og ikke minst påvirke hvordan klubben vil se ut i fremtiden.


Med hilsen

Styret


0 Kommentar

Vi gratulerer Kathinka og Selin med uttak til Bylagstropp

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 17. Feb 2020


Kathinka Hovde og Selin Kamburce fra Skedsmo J2004 er tatt ut til Intersport Bylagsturnering 2020.  Turneringen arrangeres i Stavanger helgen 28. februar til 1. mars.

Skedsmo Håndballklubb er stolte av å ha dere som spillere i klubben og ønsker dere lykke til i Stavanger.


Heia Skedsmo :-) 


0 Kommentar

Innkalling til Årsmøte i Skedsmo Håndballklubb

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 16. Feb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Skedsmo Håndballklubb.

Årsmøtet avholdes den 18. mars 2020 på i kafeteriaen i Tærud Fjellhall

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 9 mars. 2020 til leder@skedsmohk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubben hjemmeside, www.skedsmohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


0 Kommentar

Bring-runde 3 i Tærudhallen, lørdag 8. og søndag 9. februar

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 30. Jan 2020

EM-Gutta kommer ikke, men det gjør Skedsmo J2003/2004!

Lørdag 8. og søndag 9. februar er det klart for Bring-runde nr. 3 i Tærudhallen.  I denne runden møter jentene lagene fra Våg, Nærbø og Gran:


     Lørdag 12:00     Skedsmo - Våg

     Lørdag 18:00     Nærbø - Skedsmo 

     Søndag 11:30    Skedsmo - Gran


Kom til hallen og opplev fartsfylte håndballkamper med noen av Norges beste J16 lag.  Dette blir en fest der vi må ha den beste supportergjengen på tribunen! 

Vi gleder oss, og håper vi ser DEG i hallen?


0 Kommentar

Åpen trening Håndballskolen

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 26. Jan 2020

Går du i 1. klasse og har lyst å prøve håndball?

Vi har åpen trening tirsdag 4. og tirsdag 11. februar!


0 Kommentar

Klubb cup 2020 blir i Fredrikstad

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 25. Jan 2020

Årets klubb cup for Skedsmo Håndballklubb blir Fredrikstad cup  som arrangeres i forbindelse med pinsen, fredag 29. mai til mandag 1. juni.


Den opprinnelige planen var å reise til Lillehammer og Baldus cup med alle lagene i 2020, men det var ikke mulig å få med alle lagene på denne cupen måtte så vi måtte finne et alternativ.  Fredrikstad Cup har vært veldig behjelpelige med å finne en løsning for oss slik at alle barne- og ungdomslagene fra klubben kan delta og vi kan bo på samme skole med alle lagene.


https://www.fredrikstadcup.no/


Innlosjering og transport

Det vil bli overnatting på Manstad Skole.  

Dessverre er det ikke satt opp egen busstransport mellom denne skolen og arenaene, så dette må vi ordne med selv.  Vi håper derfor at alle lagene har nok foreldre som kan være behjelpelig med transport og at lag kontaktene for lagene tar oppgaven med å koordinerer dette innad i laget.


Manstad skole: https://goo.gl/maps/DUM2Mrp96FTqPGa59 


Det blir satt opp felles buss for spillere og 2 lagledere per årskull fra Tærudhallen på fredag 29. mai.  Avreisetidspunktet kommer vi tilbake til (tidlig ettermiddag).Deltagerkort

Alle spillere og de som skal overnatte med spillerne skal ha deltakerkort A-super. Dette bestilles lagvis og koster kr 1.500 per kort og inkluderer fri inngang, overnatting, bespisning, transport mellom arenaene og inngang på Kongsten Night.

Info om deltagerkort: https://www.fredrikstadcup.no/info/pris

Som en kompensasjon for at vi må ordne med transport selv til og fra Manstad skole, så har vi gjort en avtale med Fredrikstad Cup at de sponsor oss med 2 A-super kort per lag (verdi 3.000).  Disse kortene kan benyttes til de som overnatter på skolen med spillerne.


Vi ber om forståelse for denne endringen når det gjelder årets klubb cup og beslutningen om å finne et alternativ som gjør at vi får med oss flest mulig spillere til samme cup.  Vi er sikre på at Fredrikstad Cup er et godt alternativ, og med hjelp til å løse transportbehovet fra sporty foreldre så er vi sikre på at årets klubb cup blir et godt minne for spillerne.


Har dere spørsmål om årets klubb cup så ta kontakt med Vegard (405 18 349) eller Bjørn (915 19 629).0 Kommentar

2.runde av Bringserien

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 19. Jan 2020

Skedsmo J2003/2004 har kvalifisert seg til Bring, som er en nasjonal serie for 16-åringer. Denne helgen spilte de 2.runde i serien i Drammen. 

Jentene vant første kamp mot Bodø

Tapte så kampem mot Reistad

Spilte uavgjort mot Åsande.

Det hele startet med kvalifiseringsrunder i begynnelsen av årets sesong og resulterte i en nasjonal serie for 60 av de beste J16 lagene i Norge.  Serien spilles over 5 runder og avsluttes med et Nasjonal sluttspill i mai 2020.

Neste runde er på hjemmebane i Tærudhallen 8. og 9. februar.

Håper da at klubben, familie og kjente vil stille opp, og heie jentene frem!


0 Kommentar

Minirunden for jenter og gutter 8 år

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 18. Jan 2020

Mye skjer denne helgen!

Skedsmo Håndballklubb arrangerer minirunden for jenter og gutter 8 år i Tærudhallen.

Dette er en dag preget av mye moro, håndballglede og samhold!

Maskotten MO er alltid populær!🤾🏼‍♀️🤾🏻‍♂️🤾🏼


0 Kommentar

Skedsmo er på full fart inn i 2020

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 9. Jan 2020

Skedsmos håndballag er i full gang med treninger og kamper etter en fortjent juleferie.

2020 byr på spennende serier, cuper og kamper. Sunn idrett, glade barn og unge og mye idrettsglede!

Møt opp på hjemmekampene til Skedsmo i Tærudhallen, alle er velkommen hit!

Følg oss på FB for kamptider på hjemmebane!


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline