Årsmøte 2020 utsatt til onsdag 25. Mars

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 16. Mar 2020


Styret i Skedsmo Håndballklubb har besluttet å utsette årsmøtet med en uke, til 25. Mars 2020.  Dette årsmøtet vil bli gjennomført elektronisk, noe vi trenger litt tid til å forberede.

Alle lagkontakter, trenere og medlemmer i arrangementskomiteen vil få tilsendt en link som skal benyttes for deltagelse på møtet.  Dersom du er medlem i klubben og ønsker å delta ber vi deg ta kontakt med din lagkontakt eller via leder@skedsmohk.no for å få en kopi av denne linken.

Dokumenter til årsmøtet er lagt ut her http://www.skedsmohk.no/p/51812/arsmote-2020

Det er viktig for klubben, oss som sitter i styret og for forberedelsene for neste sesong at vi får gjennomført årsmøtet.  Vi ber derfor om at lagkontakten og hovedtrener for hvert lag setter seg godt inn i dokumentene til årsmøtet og deltar på dette neste onsdag.

Dette er første gang vi prøver å gjennomføre et elektronisk årsmøte, så vi ber om litt tålmodighet og forståelse for at alt kanskje ikke går helt på skinner.  Med litt positive holdninger og velvilje håper vi allikevel at dette lar seg gjennomføre på en god og forsvarlig måte.


Med hilsen

Styret i Skedsmo Håndballklubb


0 Kommentar

Informasjon ifm koronaviruset

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 11. Mar 2020


Styret og Sportslig utvalg i Skedsmo Håndballklubb har på bakgrunn av informasjon mottatt fra Norges Håndballforbund, signaler fra Folkehelseinstituttet og en vurdering basert på "føre var prinsippet", besluttet at all organisert lags trening i hall avlyses fra og med torsdag 12. mars og inntil videre.

Klubben vil gjøre løpende vurderinger av situasjonen og holde spillere og foresatte oppdaterte gjennom lagkontaktene.

Vi oppfordrer trenere i Skedsmo Håndballklubb om å lage et alternativt treningsopplegg for spillerne som kan gjennomføres ute, i mindre grupper eller som egentrening. Alt i tråd med de retningslinjer som foreligger fra NFI.


Norges Håndballforbund har besluttet at all regional kampaktivitetet avlyses fra og med 12. mars.   Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasse, inkludert loppetassen, minirunder og kortbanekamper.

Informasjon fra NHF og NIF:


For spørsmål, kontakt klubbens leder; Bjørn Kristiansen via mail leder@skedsmohk.no eller mobil 91519629.


Med hilsen

Skedsmo Håndballklubb 


Styret og Sportslig utvalg
0 Kommentar

Årsmøtedokumentene er nå lagt ut

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 11. Mar 2020


For mer informasjon om årsmøtet i Skedsmo Håndballklubb og tilgang til dokumentene for møtet, klikk på denne linken:  http://www.skedsmohk.no/p/51812/arsmote-2020 

Det skjer en del endringer ifm dette årsmøtet og vi ber derfor om at flest mulig møter og bidrar positivt til hvordan vi skal håndtere den videre driften i klubben.  Her får dere muligheten til å si deres meninger, bli hørt og ikke minst påvirke hvordan klubben vil se ut i fremtiden.


Med hilsen

Styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline