Endelig treninger tilbake mot normalen

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 29. Mai 2020

Endelig!!

Fra neste uke er vi nesten tilbake til normalen mtp treninger. 1-meterstreken blir borte og vi kan drive kampaktivitet internt i laget.
Vi vil fortsatt måtte vaske hender og baller før og etter trening.
Klemming, håndhilsing og unødvendig kontakt bør unngås.
Foreldre har ikke lov til å bli med inn i hallen, og trenerne skal hente spillerne utenfor hallen.
Fint om alle barna møtes utenfor hallen senest 5 min før treningen starter slik at de får vasket hender og skiftet sko før treningen starter.
Vi kommer tilbake med en løsning for De eldste lagene over 19 år

God pinse☀️

https://www.handball.no/…/handballens-egen-veileder-for-sm…/


0 Kommentar

VIKTIG INFO - Retningslinjer for Trening i Tærudhallen

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 17. Mai 2020


Fra mandag 18. mai åpner vi for trening igjen i Tærudhallen og i den forbindelse er det noen retningslinjer som det er viktig at vi følger.  Disser er basert på regler vi har fått fra Lillestrøm kommune og retningslinjer fra NHF, samt noen lokale tilpasninger.


Følgende regler gjelder for trening i Tærudhallen fra mandag 18. mai.

 1. Alle treninger skal ledes av en voksen person/trener over 18 år. Det vil si at i lag som har to grupper må det være to voksne over 18 år som leder treningene.
 2. Det er kun friske personer som skal delta på treningene. 
 3. Alle som skal delta på treningen skal registreres som deltagere i SPOND. Dette gjelder også trenerne.
 4. Spillerne møtes utenfor hovedinngangen av hallen og følges inn av trener/ansvarlig voksen. Det er ikke anledning til å gå inn i hallen før ansvarlig trener henter spillerne. 
 5. Foreldre/tilskuere har ikke adgang til hallen. Det er kun spillere, trenere og representanter for Skedsmo HK og Lillestrøm Kommune som kan være i hallen under trening/aktivitet
 6. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Hendene skal vaskes med såpe og varmt vann, eventuelt med egnet desifiseringsveske. Dette blir gjort tilgjengelig i hallen av kommunen.
 7. Det skal alltid være minst 1 meter mellom alle personer i hallen, både før, under og etter trening.
 8. Treningen foregår i grupper på opp til 20 utøvere og skal alltid ledes av en ansvarlig trener. Dersom laget har mer enn 20 spillere blir det delt inn i flere grupper med en ansvarlig trener for hver gruppe. Spillere/trenere kan ikke skifte gruppe innenfor samme uke.
 9. Det er nå lov til å kaste ball med hverandre, men dette forutsetter at ballen vaskes etter hver trening. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man driver aktivitet med felles ball før man har vasket hendene skikkelig.
 10. Alle må ha med egen drikkeflaske som fylles hjemme.  Det blir ikke anledning til å fylle denne i hallen.
 11. Alt av utstyr som benyttes til aktivitet skal rengjøres/desinfiseres grundig før og etter bruk.
 12. Det er ikke lov med bruk av klister.

Ansvarlig trener/arrangør må til enhver tid vurdere totalsituasjonen for sitt ansvarsområde, ta vare på hverandre for felles helse, som det viktigste aspektet. Forsettlig brudd på gjeldene retningslinjer skal føre til bortvisning fra treningen.


Noen praktiske tilnærminger:

 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Det vil bli noen justeringer på treningstidene slik at vi unngår unødvendig kø og grupperinger ifm start og slutt på treningene.
 • Lag som trener på bane 1 går inn gangen på høyre side, helt til enden og inn i hall og går ut gjennom merket garderobe etter trening.
 • Lag som trener på bane 2 går inn gangen på venstre side og inn i hall og går ut gjennom merket garderobe etter trening.


Vi oppfordrer alle til å lese godt gjennom disse retningslinjene og snakke med barna om det som møte dem i hallen på treningene.  Sammen skal vi ta vare på hverandre og bidra til at vi igjen kan spille håndball sammen når høsten kommer.


Heia Skedsmo :-)


0 Kommentar

Organisert trening og åpning av Tærudhallen

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 10. Mai 2020


De fleste lagene i Skedsmo Håndballklubb er godt i gang med organisert trening i mindre grupper (4 + leder) og det gjøres en god innsats både av trenere og foreldre for å holde barna igang med håndballrelaterte aktiviteter.  

"En stor takk til alle dere som har bidratt til dette."

Organisert trening

Når det gjelder organisert trening så forholder Skedsmo Håndballklubb seg til de retningslinjer som kommer fra myndighetene og NHF. Dette betyr at vi fra 7. mai kan starte opp med trening i grupper på inntill 20 personer.  Forutsetningene for dette er:

 • Maks 20 deltagere som må holde minst en meters avstand.

 • Det er ikke lov å kaste ball til hverandre og alle må kun bruke egen ball.

 • SPOND brukes for å holde oversikt over hvilke spillere som deltar på treningen

 • Det skal være en ansvarlig trener for hver økt som forbereder aktiviteten og holder oversikt over at retningslinjene følges.

Nå er det viktig at vi nullstiller oss og ser fremover.  Med de retningslinjer som nå gjelder er dette en god anledning til å fokusere på trening av tekniske ferdigheter og individuell utvikling.  Så tror og håper vi at håndballserien starter opp igjen i september.

Se linker nedenfor med mer informasjon om organisert trening og gjeldene retningslinjer.


Tærudhallen åpner igjen 18. mai

Fra mandag 18. mai kan vi starte opp med treninger igjen i Tærudhallen.  Vi starter opp med de samme treningstidene som tidligere, men kommer til å vurdere justeringer for å legge forholdene mest mulig til rette for flest mulig lag.  Det er viktig at hovedtrener melder tilbake til Vegard dersom det er behov for justeringer av treningstiden i hall.

Det blir ikke tilgang til garderober i hallen, så spillerne må komme ferdig skiftet til treningene.  Levering og henting av spillere må skje utenfor hallen og det blir ikke anledning for foreldre/tilskuere til å se på treningene i hall. Hovedtrener for laget er ansvarlig for at gjeldene retningslinjer følges og at deltagerne på hver trening er registrert i SPOND.

Trenermøte

Vegard kaller inn hovedtrener for hvert lag til et trenermøte i Tærudhallen på torsdag 14. mai hvor de komunale retningslinjene og forutsetningene for å trene i hallen bli gjennomgått. I tillegg vil det bli gitt en del informasjon, tatt opp noen saker og være rom for en god samtale. Det er møteplikt for hovedtrenerne på dette møtet, eventuelt må det sendes en stedfortreder (kun en trener per lag).


Oppdatert Koronainfo:    https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/?regionId=506519

Tipssider for trening:       https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/tren-hjemme/

Dansk tipsside:                 https://www.facebook.com/groups/2256469157982845/


Viktig oppfordring

"Nå oppfordrer alle til å være flinke med håndhygiene, holde avstand og ta være på hverandre.  Husk at nå er det viktig å tenke inkludering, selv om dette må skje med 1 meters avastand, og passe på at ingen blir sittene hjemme alene. La oss  sammen som lag ta hverdagen og treningene tilbake."


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline