Invitasjon til Årsmøte 2021

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 14. Feb 2021


Styret inviterer til årsmøte i Skedsmo Håndballklubb.

Årsmøtet er planlagt avholdt på digitalt onsdag 28. april 2021 og det vil bli sendt ut informasjon til medlemmer om hvordan man logger seg inn på møtet ca et uke i forkant av Årsmøtet.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. april 2021 til leder@skedsmohk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside, www.skedsmohk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline