Informasjon ifm koronaviruset

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 11. Mar 2020


Styret og Sportslig utvalg i Skedsmo Håndballklubb har på bakgrunn av informasjon mottatt fra Norges Håndballforbund, signaler fra Folkehelseinstituttet og en vurdering basert på "føre var prinsippet", besluttet at all organisert lags trening i hall avlyses fra og med torsdag 12. mars og inntil videre.

Klubben vil gjøre løpende vurderinger av situasjonen og holde spillere og foresatte oppdaterte gjennom lagkontaktene.

Vi oppfordrer trenere i Skedsmo Håndballklubb om å lage et alternativt treningsopplegg for spillerne som kan gjennomføres ute, i mindre grupper eller som egentrening. Alt i tråd med de retningslinjer som foreligger fra NFI.


Norges Håndballforbund har besluttet at all regional kampaktivitetet avlyses fra og med 12. mars.   Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasse, inkludert loppetassen, minirunder og kortbanekamper.

Informasjon fra NHF og NIF:


For spørsmål, kontakt klubbens leder; Bjørn Kristiansen via mail leder@skedsmohk.no eller mobil 91519629.


Med hilsen

Skedsmo Håndballklubb 


Styret og Sportslig utvalg
0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline