Informasjon fra klubben april 2020

Postet av Skedsmo Håndballklubb den 4. Apr 2020


Kjære spillere, trenere, frivillige og foresatte i Skedsmo Håndballklubb. Dette skulle vært en periode der vi spilte de siste kampene i serien, startet en morsom cup sesong og begynte på forberedelsene til neste sesong.  

Dessverre stoppet all håndballaktivitet alt for tidlig i år, hallene er stengt og organisert trening er satt på pause.  Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål om hva og når ting skjer fremover, men det vi er sikre på er at håndballen på et tidspunkt starter opp igjen.  Derfor ser vi nå fremover og forbereder oss til dette.


Årsmøtet 2020

Årsmøtet ble gjennomført digitalt den 25. mars 2020 og med svært godt oppmøte fra både trenere, lagkontakter, arrangementansvarlig og styret.

Årsberetningen for 2019 ble gjennomgått og godkjent.  De viktigste punktene i denne er:

 • Det er en nedgang i antall spillere på barne- og ungdomslagene som det må tas tak i.  Det blir innført tiltak for å øke rekrutteringen, spesielt i de yngre lagene, og for å holde på spillerne i ungdomslagene.
 • Samarbeidet med Lillestrømbanken, ECit og Comet Sport fortsetter og dette utgjør en vesentlig inntekt for klubben i form av sponsor støtte.
 • I løpetur av 2019 arrangerte vi ca 530 kamper i regi av NHF Region Øst, Skedsmo Vennskapscup, Skedsmo Beach Cup og en flott sommerfest som samtidig markerte klubbens 30 års jubileum.  Totalt sett utgjør dette mange tusen dugnadstimer som foresatte og spillere har stilt opp på og løst på en meget god måte.
 • Økonomisk sett har driften vært meget god og vi sitter igjen med et overskudd etter avsetninger på ca 450.000,- 2019.  Dette er meget bra og bidrar til at vi har en god økonomisk situasjon i klubben.


Valg 2020

En viktig oppgave på årsmøtet er å gjennomføre valg av nytt styre, kontrollkomite og valgkomité.  Nytt styre ble valgt og fikk i oppdrag å konstituerer seg selv.  Dette består nå av:

 • Leder Bjørn Kristiansen (J2004)
 • Nestleder Kim Johnsen (J2009). Ansvarlig for Barnehåndballen (barneidrettsansvarlig)
 • Styremedlem Hege Bentzon (J2003). Ansvarlig for Medlemmer og Lagkontakter
 • Styremedlem Tor Grøttum (J2004). Ansvarlig for Arrangement
 • Styremedlem Mariann Kristiansen (J2009). Ansvarlig for Informasjon og marked
 • Styremedlem Anders Bergkrantz (J2007/G2008). Sportslig ansvar i styret og ansvar for utstyr
 • Styremedlem Therese Haugaard (J2010/J2007). Bidrar ifm Barnehåndballen
 • Varamedlem Per Erling Løkken (J2006). Økonomiansvarlig

Kontrollkomite ble valg og består av:

 • Maiken Fleischer
 • Katja Saedi

Valgkomité ble ikke valgt, men styret fikk i oppgave å utnevne denne innen 1. desember 2020.


Retningslinjer og aktiviteter ifm Korona situasjonen

Skedsmo Håndballklubb forholder seg til de retningslinjer som kommer fra helsemyndigheter, NIF og NHF når det gjelder organiserte aktiviteter. 

Styret i Skedsmo Håndballklubb gjør løpende vurderinger av situasjonen i lys av helsemyndighetenes råd og inntil videre er all organisert og samlet trening stoppet.

Utøvere oppfordres til egentrening innenfor rammene av de iverksatte smittevernstiltak vi er pålagt fra helsemyndighetene.

Styret vil gjøre en ny vurdering i etterkant av påsken 2020.


Neste sesong, 2020/2021

Når det gjelder neste sesong så forutsetter vi at denne starter opp tilnærmet som normalt, men at det vil kunne komme enkelte endringer.  Dette betyr at treningene starter opp i august, at det kan bli cup spill i august og seriespillet starter opp i september.

Påmelding av lag til neste sesong blir gjort i løpet av april 2020 og det er derfor viktig at dere som er lagkontakter og trenere opprettholder god kontakt med spillere og foresatte på lagene deres.  Hovedtrener på lagene skal melde inn antall spillere og lag for sesongen 2020/2021 til Vegard innen 10. april.


Link til sesongbestemmelsene 2020/21: https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/lover-og-regler/sesongbestemmelser-nhf-ro-2021/


Link til sesongtilbudet 2020/21: https://www.handball.no/regioner/region-ost/praktisk-info-/praktiske-verktoy/spilltilbudet-ro/.På vegne av styret i Skedsmo Håndballklubb ber jeg alle om å ta vare på dere selv, på hverandre og bidra til årets viktigste dugnad. Gjennom dette kan vi snart igjen komme oss inn i hallene igjen og skape nye håndballminner.

Har dere spørsmål ta kontakt med meg via leder@skedsmohk.no eller på mobil 91519629


God påske og vennlig hilsen

Bjørn Kristiansen (leder)


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline