Politiattest i Skedsmo Håndballklubb


Alle som driver med barneidrett enten som trenere, støtteapparatet eller foreldre som skal overnatte med barna, på cuper eller i andre sammenhenger, må fremvise en politiattest. I Skedsmo HK er politiattesten gyldig i 3 år.

Det er nye rutiner for søknad om politiattest fom 2014. Søknaden skal nå sendes elektronisk inn av søker. Vedlagt sin elektroniske søknad må søkeren legge ved et skjema fra klubben som bekrefter knyttningen. Skjemaet «bekreftelse på formål med politiattest» fås ved henvendelse til arrangement@skedsmohk.no

Skjema:  «bekreftelse på formål med politiattest»


Videre gjør man følgende:

  1. Logge deg inn på https://attest.politi.no. Med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ( Stort sett med samme teknikk som når en logger seg på nettbanken)
  2. Velg formål fra nedtrekkslisten
  3. Fyll inn personalia og last opp opp bekreftelse på formålet fra klubben.
  4. Vent på svar (dette tar en del uker)
  5. Fremvis attesten for klubben.

Attestene skal ikke samles inn, men fremvises til ansvarlig for politiattester i Skedsmo Håndballklubb. Ta kontakt på mail og gjør avtale.  Attestene kan også sendes på mail: arrangement@skedsmohk.no. De vil da bli slettet når de er kontrollert.

Det er Sportslig Leder som har ansvaret for å sjekke at trenere har vist gyldig politiattest.

Det er Lagkontakt som har ansvaret for at foreldre som skal overnatte på skole eller er i støtteapparatet har vist gyldig politiattest.

Levert av IdrettenOnline