Styret og sportslig ledelse i Skedsmo HåndballklubbVegard Volle
Sportslig leder

Tlf: 405 18 349
sportslig@skedsmohk.no
 

Frida Kostøl
Styreleder

Tlf: 45 27 73 15
leder@skedsmohk.no
Kim Johnsen
Nestleder/Informasjon og Marked

Tlf:90 69 39 55
marked@skedsmohk.no 

Karine Bangsund

Økonomiansvarlig

Tlf: 979 77 184

okonomi@skedsmohk.no

 

Tor Grøttum
Arrangement/Politiattester

Tlf: 99 20 51 00
arrangement@skedsmohk.no


 

Laila Langstrand

Medlem- og Lagkontakt ansvarlig

Tlf: 92 42 32 20
medlem@skedsmohk.no lagkontakt@skedsmohk.no


 

 


Karoline Horgen Nygård
Barnehåndball ansvarlig

Tlf: 92 82 23 86
barnehandball@skedsmohk.no

 

Anders Bergkrantz

Utstyr

Tlf: 46 42 88 13

utstyr@skedsmohk.no

Styrets hovedfokus for perioden


Styret i Skedsmo Håndballklubb vil i sesongen 2021/-22 fokusere spesielt på 3 områder i tillegg til driften av klubben. Disse områdene er;

Økt synlighet og anerkjennelse i miljøet på og rundt Skedsmokorset. Dette er viktig både for rekrutteringen til klubben, klubbens sponsorer og medlemmer.

Rekruttering av spillere til klubben fra nærmiljøet, spesielt i de yngre årsklasser og blant guttene. Det er et sterkt ønske i klubben å få etablert et eget guttelag på Håndballskolen til høsten.

Engasjere foreldregruppene i driften av klubben og aktivitetene rundt lagene. Vi skal bli bli flinkere til å se og anerkjenne jobben som foreldrene legger ned for klubben i form av dugnader og engasjement i grupper og komiteer.


Dugnad er gøyLevert av IdrettenOnline