Skedsmo Håndballklubb stiftet nasjonaldagen 1989


Skedsmo Håndballklubb ble stiftet av en gruppe ildsjeler rundt et bord under 17. mai-arrangementet på Åsenhagen skole. I følge myten ble protokollen underskrevet på en serviett!

Vi har spurt ildsjeler og æresmedlemmer i Skedsmo Håndballklubb, Torgeir og Torill Gullaksen, om hva som egentlig skjedde.

Torgeir som var aktiv som spiller, dommer, trener og leder i perioden 1971 til 1993 kan fortelle at en del sentrale personer i Skedsmo IL hadde snakket om å trekke seg ut av Skedsmo IL og danne Skedsmo Håndballklubb over en lengre periode. Bakgrunnen for dette var at Skedsmo IL ikke fungerte slik det burde. Hver enkelt gruppe opererte helt selvstendig både økonomisk og sportslig.

På dette tidspunktet hadde allerede fotballen, ski, ishockey og tennis gått ut av Skedsmo IL, og det var bare håndballgruppa i tillegg til en skøytegruppe og trimgruppe som var igjen.


- Hvorfor ble 17. Mai valgt som stiftelsesdato Torgeir?

- Valget av 17. Mai som stiftelsesdato må nærmest sees på som en gimmick. Vi var en del sentrale personer som satt samlet rundt et bord på skoleplassen på Åsenhagen skole 17. Mai 1989, og vi snakket om å stifte Skedsmo Håndballklubb, kort tid etter ble det besluttet å ta håndballgruppa ut av Skedsmo IL og SHK ble stiftet.

Blant de andre personene rundt bordet på Åsenhagen var Torgeirs kone Torill, sportslige leder Kjell Hafsås, spiller og logo maker Lillian Møllerhagen.

- Alt i alt vurderte vi det som gunstigere for å fremme håndballsporten at vi gikk ut av Skedsmo IL og stiftet SHK, sier Torgeir.

Torgeir legger til at den gang hadde Skedsmo Håndballklubb 20 lag, hvorav 18 lag i kretsserien og 2 i forbundserien (herrelag i 3. Divisjon og et damelag i 4. Divisjon). Man rekrutterte den gang som nå medlemmer ved å arrangere håndballskole
Skedsmo Håndballklubb

Postboks 205,

2021 Skedsmokorset


Org nr: 983694020

Bank konto: 1615 04 97659

Vipps: 19914


Tærudhallen

Tæruddalen 85, 2020 Skedsmokorset


Levert av IdrettenOnline