Klubbhåndbok for Skedsmo Håndballklubb

Skedsmo Håndballklubb - klubbhåndboken i kortversjon


I Skedsmo Håndballklubb skal vi være opptatt av å behandle hverandre med respekt og åpenhet, slik at det blir god plass til alle som vil drive med håndballrelaterte aktiviteter eller på annen måte bidra til å drifte klubben.  Dette omfatter spillere, dommere, trenere, apparatet rundt lagene, frivillige og tillitsvalgte.  For å bidra til og sikre denne holdningen vil vi derfor legge ut de viktigste tingene og informasjon fra klubbhåndboken på disse sidene.  

Vær oppmerksom på at all informasjon og retningslinjer i klubbhåndboken er basert på vedtak og beslutninger gjort på klubbens årsmøter eller av tidligere eller sittende styre i klubben og er derfor retningsgivende for driften av klubben.


***   OBS - SIDENE ER UNDER UTVIKLING   ***


Om Skedsmo Håndballklubb

  • Kort innføring i klubbens historie og litt om visjoner og verdier som vi styrer etter.

Organisering av Skedsmo Håndballklubb

  • Hvordan ser organisasjonen til Skedsmo Håndballklubb ut og hvem har ansvaret for de enkelte områdene.

Aktivitetstilbud og medlemskap i Skedsmo Håndballklubb

  • Hva koster det å være medlem i klubben og hva kan klubben tilby

Retningslinjer for arrangement og dugnader

  • Kamp arrangementer og inntektsbringende dugnader

Generelle retningslinjer

  • Lagkasse, overnattinger og politiatttest

Drakter, utstyr og profilering
Levert av IdrettenOnline