Velkommen til Årsmøte i Skedsmo Håndballklubb

 20. mars 2019, kl 19:00 kafeterian, Tærud Fjellhall 


Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.

Innkalling til årsmøtet ble annonsert på på klubbens hjemmeside 20. februar dette år.

I tillegg til gjennomgang av styrets årsrapport for 2018, regnskapet for 2018, budsjett for 2019 og valg av styrets medlemmer for den kommende perioden, legger Årsmøtet grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som har synspunkter på og ønsker å være med på og påvirke hva klubben skal fokusere på og drives, bør delta på årsmøtet. 

Av sittende styret har 4 personer seg til rådighet for gjenvalg, noe vi anser som en fordel for klubben da dette sikrer kontinuiteten videre.  I år vil det derfor være behov for 3 nye styremedlemmer og vi oppfordrer foreldre som har lyst til å være med å utvikle klubben videre om å stille seg valgbare på klubbens årsmøte.  


Hvem bør møte på årsmøtet?

  • Det sittende styret og sportslig ledelse har møteplikt på årsmøtet dersom det ikke bedt om fritak og fått dette godkjent.
  • Lagledere bør møte på årsmøte da dere representerer foreldrene inn mot klubben og vil ha stor nytte av den informasjonen som gis på møtet. Det er også en flott anledning til å treffe andre i organisasjonen.
  • Minst en foreldrerepresentant for hvert lag i serien fra de forskjellig aldersgruppene. Dette er i tillegg til lagledere og trenere fra lagene.
  • Andre som har et stort hjerte og engasjement for klubben fremtid.


Etterlysning!

Vi etterlyser noen engasjerte foreldre som kan tenke seg å bidra til driften av klubben på en best mulig måte. Det er behov for foreldre som vil engasjere seg og bidra til de aktivitetene som også skjer utenfor styrets ansvarsområde.  Dette omfatter bl.a:

  • Drift av kiosken i Tærudhallen, inkludert ansvar for tilrettelegging, rutiner og innkjøp.
  • Arrangement og aktivtets utvalg med ansvar for planlegging og tilrettelegging av de større arrangementene vi har (Loppetass, Miniturneringer, Beach Cup etc)
  • Sekretariat gruppe som får ansvaret for å bemanne sekretariatet i hallen.
  • Informasjons, aktivitet og sponsorarbeide

De som bidrar i de sentrale rollene i klubben blir fritatt fra lagets egne dugnader knyttet til arrangementer i Tærudhallen.


Vi oppfordrer flest mulig til å delta på Årsmøtet, onsdag 20. mars kl 19:00

og håper vi ses på Fjellhallen denne kvelden?


Levert av IdrettenOnline