Velkommen til Årsmøte i Skedsmo Håndballklubb

 28. april 2021, kl 19:00, elektronisk årsmøte pga Covid 19 og smittevernhensyn. 


Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt medlemskontingent for inneværende år.


Innkalling til årsmøtet ble annonsert på på klubbens hjemmeside 14. februar dette år.


I tillegg til gjennomgang av styrets årsrapport for 2020, regnskapet for 2020, budsjett for 2021 og valg av styrets medlemmer for den kommende perioden, legger Årsmøtet grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som har synspunkter på og ønsker å være med på og påvirke hva klubben skal fokusere på og drives, bør delta på årsmøtet. 


Av det sittende styret har 3 personer stilt seg til rådighet for gjenvalg, noe vi anser som en fordel for klubben da dette sikrer kontinuiteten videre.  I år vil det derfor være behov for 4 nye styremedlemmer, 2 varamedlemmer, 2 medlemmer til en kontrollkomite og 3 medlemmer til en valgkomite.  Vi oppfordrer foreldre som har lyst til å være med å utvikle klubben videre om å stille seg valgbare på klubbens årsmøte.  


Hvem bør møte på årsmøtet?

  • Det sittende styret og sportslig ledelse har møteplikt på årsmøtet dersom det ikke bedt om fritak og fått dette godkjent.
  • Videre forventes det at Lagkontakter og Trenere i klubben møter på årsmøte da dere har en sentral rolle i klubben på vegne av lagene.
  • Minst en foreldrerepresentant for hvert lag i serien fra de forskjellig aldersgruppene. Dette er i tillegg til lagkontakter og trenere fra lagene.
  • Andre som har et stort hjerte og engasjement for klubben fremtid.

I tillegg til at det blir gitt en del viktig informasjon på årsmøtet så er dette også en flott anledning til å treffe og bli kjent med andre i organisasjonen.


Etterlysning!

Vi etterlyser engasjerte foreldre som har lyst til å bidra til driften av klubben slik at vi fortsetter og utvikle oss. Det er behov for foreldre som vil engasjere seg og bidra til de aktivitetene som også skjer utenfor styrets ansvarsområde.  Dette omfatter bl.a:


  • Drift av kiosken i Tærudhallen, inkludert ansvar for tilrettelegging, rutiner og innkjøp.
  • Arrangement og aktivtets utvalg med ansvar for planlegging og tilrettelegging av de større arrangementene vi har (Loppetass, Miniturneringer, Beach Cup etc)
  • Sekretariat gruppe som får ansvaret for å bemanne sekretariatet i hallen.
  • Informasjons, aktivitet og sponsorarbeide


De som bidrar i de sentrale rollene i klubben blir fritatt fra lagets egne dugnader knyttet til arrangementer i Tærudhallen.


Vi oppfordrer flest mulig til å delta på Årsmøtet, onsdag 28. april kl 19:00

Møtet blir avholdt elektronisk grunnet situasjonen med Covid 19.  Link til møtet blir distribuert via lagkontaktene i god tid før møtet.


Levert av IdrettenOnline